Herroepingsvoorwaarden en formulier

Uit de Alg.voorwaarden van Dinghy 290

4. Annulering bestelling door de afnemer.
We volgen de Europese herroepingsvoorwaarden, met een termijn van 14 kalenderdagen.
a.
Opdat een bestelling sneller zou kunnen geleverd worden, kan de afnemer afzien van het herroepingsrecht. Dit moet ons dan schriftelijk op deze manier medegedeeld worden :"Ik verzoek uitdrukkelijk om voor het einde van de herroepingsperiode met de uitvoering van de service te beginnen. Ik begrijp dat hierdoor mijn recht op de herroepingstermijn komt te vervallen."
b.
Voor>custom build< boten is de herroepingstermijn 48 uur + einde dag. Annulatie dient per email te gebeuren op http://www.dinghy290@gmail.com Bij annulatie worden vanaf de 3de kalenderdag geen voorschotten meer terug betaald, omdat dan de productie wordt opgestart.

5. Annulering bestelling door dinghy 290
Nadat een schriftelijke koopovereenkomst is gesloten, is het mogelijk door Dinghy 290 de door de afnemer bestelde goederen volledig kosteloos te annuleren binnen 14 kalenderdagen.

6. Verzending & terugzending
Goederen worden pas verzonden nadat ze betaling per bank ontvangen is. We aanvaarden geen cash.

Stockproducten ( bijvoorbeeld serie 290 ) kunnen door de afnemer worden geroutineerd, dit binnen 14 kalenderdagen van levering van de producten, mits deze producten in ongeopende of niet gebruikte staat verkeren. De producten zullen binnen maximaal 30 kalenderdagen worden terugbetaald op de desbetreffende rekening van de afnemer. Producten moeten worden terug gestuurd naar het volgende adres: Pijpekopstraat 14, 3090 Overijse, België.

Gepersonaliseerde rubberboten (>custom build< en >dog friendly< worden naar de wens van de afnemer gemaakt en worden niet terug genomen.

Kosten en tijd voor een terugzending zijn voor rekening van de afnemer. Indien de goederen en de verpakking in dezelfde staat terugkomt als ze werden verzonden betalen we 50% terug van de retourkosten. Terugzendingen worden enkel en alleen gedaan door geregistreerde transporteurs, volgens hun tarief voor het bestelde goed. Dit wordt op voorhand samen besproken en op mail vastgelegd.

Modelformulier voor herroeping downloaden

Klik op het plaatje hieronder voor meer info ...


-  I  M  P  O  R T  E  U  R  -

Rechtstreekste verkoop aan particulieren van rubberboten via webshop en op beurzen.


M: (+32)  (0)4  75  60  45  54  - Ma.-zat. 9-21 uur.

Email :  info.dingi@gmail.com