Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dinghy 290

Door betaling geeft de afnemer aan er kennis van te hebben genomen, en ze te aanvaarden.

Tenzij vooraf schriftelijk anders wordt overeengekomen door alle betrokken partijen, gelden volgende 10 voorwaarden:

1. Prijzen
Alle prijzen zoals vermeld op onze internetpagina, in onze e-mails en offertes zijn inclusief BTW, exclusief verze<ndkosten. Prijzen die vermeld staan op onze internetpagina´s en in e-mails zijn altijd onder voorbehoud. Offerte´s zijn 30 kalenderdagen geldig.

2. Bestelwijzes
We zijn een postorderbedrijf. Bestellen kan daarom enkel via de webshop of per e-mail. De afnemer ontvangt bij een bestelling een bevestigings e-mail.

3. Levertijden
Dinghy 290 streeft ernaar de door de afnemer bestelde stockgoederen ( serie 290 ) binnen 5 werkdagen te verzenden. Gepersonaliseerde boten (>custom build< en >dog friendly<) worden op maat gebouwd, en het transport is over zee, of per luchtvracht. De termijn wordt opgenomen in de factuur. We zijn echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet tijdig uit kunnen leveren van de door afnemer bestelde producten.

4. Annulering bestelling door de afnemer.
We volgen de Europese herroepingsvoorwaarden, met een termijn van 14 kalenderdagen.
a.
Opdat een bestelling sneller zou kunnen geleverd worden, kan de afnemer afzien van het herroepingsrecht. Dit moet ons dan schriftelijk op deze manier medegedeeld worden :"Ik verzoek uitdrukkelijk om voor het einde van de herroepingsperiode met de uitvoering van de service te beginnen. Ik begrijp dat hierdoor mijn recht op de herroepingstermijn komt te vervallen."
b.
Voor>custom build< boten is de herroepingstermijn 48 uur + einde dag. Annulatie dient per email te gebeuren op http://www.dinghy290@gmail.com Bij annulatie worden vanaf de 3de kalenderdag geen voorschotten meer terug betaald, omdat dan de productie wordt opgestart.

5. Annulering bestelling door dinghy 290
Nadat een schriftelijke koopovereenkomst is gesloten, is het mogelijk door Dinghy 290 de door de afnemer bestelde goederen kosteloos te annuleren binnen 14 kalenderdagen.

6. Verzending & terugzending
Goederen worden pas verzonden nadat de betaling per bank ontvangen is. We aanvaarden geen cash.

Stockproducten ( bijvoorbeeld serie 290 ) kunnen door de afnemer worden geroutineerd, dit binnen 14 kalenderdagen van levering van de producten, mits deze producten in ongeopende of niet gebruikte staat verkeren. De producten zullen binnen maximaal 30 kalenderdagen worden terugbetaald op de desbetreffende rekening van de afnemer. Producten moeten worden terug gestuurd naar het volgende adres: Pijpekopstraat 14, 3090 Overijse, België.

Gepersonaliseerde rubberboten (>custom build< en >dog friendly< worden naar de wens van de afnemer gemaakt en worden niet terug genomen.

Kosten en tijd voor een terugzending zijn voor rekening van de afnemer. Indien de goederen en de verpakking in dezelfde staat terugkomt als ze werden verzonden betalen we 50% terug van de retourkosten. Terugzendingen worden enkel en alleen gedaan door geregistreerde transporteurs, volgens hun tarief voor het bestelde goed. Dit wordt op voorhand samen besproken en op mail vastgelegd.

7. Rechten en plichten
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

8. Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit -of verband houdend met - de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf, haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter, in het kanton van de verkoper.

9. Aansprakelijkheid
Dinghy 290 kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan materiaal en/of personen, welke veroorzaakt zouden kunnen zijn door de gekochte goederen, tijdens het verzenden, monteren, gebruik of demonteren.

10. Leveringen in het buitenland
Dinghy 290 streeft ernaar de afnemer voor verzending op hoogte te brengen indien er douanerechten, belastingen en/of andere kosten van toepassing kunnen zijn, die niet bij de aangegeven totale prijs inbegrepen zijn. Dinghy 290 kan hiervoor echter niet aansprakelijk gesteld worden.

11. Garantie.

2 jaar op fabricagefouten op canvas en verlijmingen van de romp, en op vast en los toebehoren.

3 jaar op fabricagefouten op canvas en verlijmingen van de romp, bij FULL-OPTION.

Slijtage, foutief gebruik, verwaarlozing, opzettelijke beschadiging, gebruik van foute reinigingsprodukten en/of foute manier van reinigen waarbij de beschermende coating wordt verwijderd, en dergelijke horen daar niet bij.

Het gebruik van onze boten is beperkt tot recreatief gebruik binnen de Benelux of gelijkaardige weersomstandigheden elders. Occasioneel gebruik voor korte periodes in de Middellandse zee, of gelijkaardige weersomstandigheden elders, zijn tevens gedekt.

Klik op het plaatje hieronder voor meer info ...


-  I  M  P  O  R T  E  U  R  -

Rechtstreekste verkoop aan particulieren van rubberboten via webshop en op beurzen.


M: (+32)  (0)4  75  60  45  54  - Ma.-zat. 9-21 uur.

Email :  info.dingi@gmail.com